Toronto Math Circles

The following is the list of all students who were part of the 2023 ARML team.


Ansh Agarwal
Daniel Chen
Zeyu Chen
Darren Chu
Jeremy Dai
Chris Fu
Ming Ge
Jeffrey Hu
Justin Huang
Olivia Huang
Chinmay Jindal
Alex Li
Elaine Li
Tiger Li
Glen Lin
Zhiren (Andrew) Lin
Sarah Ling
John Liu
Mars Lu
Nicholas Ng
Eric Ning
Raymond Ouyang
Grace Pu
Victor Sarca
Alexander Shen
Abhiraj Singh
Sienna Su
Michael Sun
Qiran (Jason) Sun
Alex Tu
Bala Venkataraman
Danica Wang
Daniel Wang
Doris (Alan) Wang
Emil Wang
Lucas Wang
Yingshan (Shanna) Xiao
William Xie
Jacob Yan
Sabrina Yu
Brian Zhang
Kenny Zhang
Sophie Zhang
Alex Zhu
William Zou