Toronto Math Circles

The following is the list of all students who were part of the 2016 ARML team.


Mariana Arevalo
Minya Bai
Shaumik Baki
Diana Chang
Iris Chang
Jerry Chen
Chuangwen (Kevin) Dai
Thinula De Silva
Behrad Dehnadi
Joseph Diao
Pirouz Emami
Leo Feng
Grace Gong
Thomas Guo
Victor Guo
Jason He
Elnaz Hessami Pilehrood
Anita Hessami Pilehrood
Maria Hessami Pilehrood
Maryam Hosseini
Joey  Hotz
Rahul Jayachandiran
Henning Jiang
Joanna Kolodko
Edward Lin
Ziyang Liu
Matthew  Mach
Matthew McKewan
David McNamee
Yuval Ohapkin 
Leon Ouyang
Suraj Rampure
Andrey Remorov
Victor Rong
Wendy Wang
Haohui (Henry) Wu
Jun Ran (James) Xu
Scott Xu
Albert Zhan
Lillian Zhang
Jerry Zhang
Weixi (Bill) Zhuo
You Zhuo
Michael Zou