Toronto Math Circles

The following is the list of all students who were part of the 2018 ARML team.


Tony An
Frank Chen
Simhon Chourasia
Qinyu Cui
Albert Ding
Andrew Dong
Roger Fu
Thomas Guo
Joey Hotz
Coco Huang
Ken Jiang
Tianqi (Max) Jiang
Daniel Jin
Andy Kim
Catherine Lalman
Zhening Li
John Li
Rudy Li
Jennifer (Jingzhi) Liang
Ziyu (Jacky) Liao
Jeffery Liu
Siyu (Elaine) Liu
Evan Lu
Matthew Mach
David McNamee
Alexander Monteith-Pistor
Elnaz Hessami Pilehrood
Anita Hessami Pilehrood
Maria Hessami Pilehrood
Nikos Plugachev
Henry Ren
Victor Rong
Zhihao (Patrick) Su
Gary Sun
Edgar Wang
Howe Wang
William Wang
Eric Wei
Scott Xu
Albert Zhan
Jiayi (Jessica) Zhang
Edwin Zhang
Harry Zhao
Linda Zheng